まんが王国とっとりバナー

รับสมัครผลงานเข้าร่วมการประกวด ทตโตริอาณาจักรเจ้าแห่งการ์ตูนนานาชาติครั้งที่ 7

รับสมัครผลงานเข้าร่วมการประกวด ทตโตริอาณาจักรเจ้าแห่งการ์ตูนนานาชาติครั้งที่ 7

 

1. ผลงานที่รับสมัคร

(1) การประกวดมี ด้วยกัน 3 ประเภท ในหัวข้อ ที่มีชื่อว่า (ปาฏิหารย์ สิ่งมหัศจรรย์)
Manga (การ์ตูน) แบบ 1 ช่อง (1 หน้ากระดาษ)
Manga (การ์ตูน) แบบ 4 ช่อง (ไม่ต่ำกว่า 1 - 8 หน้ากระดาษ)
เนื้อเรื่องการ์ตูน ไม่ต่ำกว่า 4 – 24 หน้ากระดาษ
(สามารถส่งได้หลายประเภท สามารถส่งเป็นกลุ่มได้)
(2) การส่งผลงานต้องไม่เคยผ่านการเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือ(ส่งเข้าประกวดมาก่อน)


2. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด

(1) ได้ทั้งมืออาชีพ และมือสมัครเล่น
(2) ไม่จำกัดอายุ และสัญชาติ

3. ช่วงเปิดรับสมัคร

ระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2018 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2018 (ภายในเวลาที่กำหนด)

 

4. ขนาดที่ต้องการ

1 เกณฑ์ทั่วไป
(1.1) ขนาดผลงานต้องมีขนาด B4 (257mmX364mm)
(1.2) เขียนชื่อหัวข้อผลงานเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาหลักของตนเอง
(1.3) สามารถส่งผลงานเป็นแบบสี หรือแบบขาวดำ (สามารถผสมได้ทั้งสีและขาวดำ)
(1.4) ใส่ตัวเลขหน้าที่ท้ายกระดาษแต่ละแผ่น


2 สำหรับงานเขียนด้วยมือ
(2.1) กระดาษใช้ได้หน้าเดียว (งานเขียนสองหน้าจะไม่มีการพิจารณา)
(2.2) เขียนชื่อผลงานให้อ่านง่ายและชัดเจน


3  สำหรับงานแบบดิจิทัล
รูปแบบไฟล์ ต้องไฟล์เป็น jpg  หรือ png เท่านั้น
※ สำหรับผลงานแบบ ขาว – ดำ จะต้องมีค่าความละเอียดอย่างน้อย 600 dpi
※ สำหรับงานสี จะต้องมีค่าความละเอียดอย่างน้อย 350 dpi
 

5. สำหรับวิธีส่งผลงาน

1 สำหรับการส่งต้นฉบับ
(1.1) สำหรับผลงานที่เป็นกระดาษให้ส่งเป็นสำเนาในขนาดเท่ากับต้นฉบับ
เนื้อความที่เขียนต้องให้อ่านง่ายและชัดเจน กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่ง
(1.2) สำหรับการส่งแบบ Data มาให้แนบ CD-R หรือ DVD-R
(1.3) (แบบฟอร์มใบรับสมัคร) ให้ส่งมา 1 ชิ้น ต่อ 1 ผลงาน
(1.4) ผลงานที่ส่งมาจะไม่ส่งกลับคืนให้ผู้สมัคร
< กรุณานำส่ง >
Manga Kingdom Tottori International Comic Art Contest Office
Work Submission Section (Imai Printing Co, Ltd)
8 Tomimasu-cho, Yonago City, Tottori Prefecture, 683-0103, Japan

2 กรณีที่ส่งข้อมูล (Data) ทางเว็บไซต์
 ขั้นตอนการลงทะเบียนและอับโหลดการส่งผลงานมี 2 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
(ขั้นตอนที่1)
1) ส่งใบสมัครทาง e-mail
 ส่ง e-mail มาที่ info@mango_kingdom.jp
 เขียนหัวเรื่อง  การประกวด (Manga) การ์ตูนที่ส่งเข้าประกวด
 เนื้อหาในอีเมล ระบุช่องที่ส่งเข้าประกวดหรือ ชื่อเรื่องที่ส่งเข้าประกวด เขียนชื่อผู้เข้าประกวด
 สัญชาติ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด เพศ อาชีพ (ชื่อสถานศึกษา ปีการศึกษา)
 นามปากกาและเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้มาใน e-mail ด้วย
2) ท่านจะได้รับการตอบกลับหลังจากการส่งผลงานเข้าประกวดภายใน 1สัปดาห์พร้อมกับรหัสผ่าน     
 ※ ขั้นตอนการดำเนินการจะพิจารณาหลังจากได้รับการสมัครเรียบร้อย
 ※ การส่งใบสมัครกรุณาส่งทางอีเมลภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2018


(ขั้นตอนที่2)
อัพโหลดและส่งข้อมูล
1) ท่านสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้ลิงค์และรหัสผ่านที่ท่านได้รับอีเมลจากการแข่งขัน
2) อับโหลดข้อมูลผลงานของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ และได้กำหนดการส่งรูปแบบข้อมูลดังนี้
รูปแบบไฟล์
ข้อมูลผลงาน : jpg หรือ png  (แนบไฟล์ไม่เกิน  5 MB)
แบบฟอร์มใบสมัคร : doc หรือ pdf ( แนบไฟล์ ไม่เกิน 5 MB)
※ สามารถอับโหลดข้อมูลผลงานและข้อมูลแบบฟอร์มการสมัครในรูปแบบ ZIPได้ในไฟล์เดียวกัน
※ สามารถอับโหลดข้อมูลได้สูงสุด 100 MB


 6. หมายเหตุและเงื่อนไข

(1) ผู้ชนะจะได้รับการติดต่อขอต้นฉบับจริงของผลงาน (รูปแบบ psd หรือ eps สำหรับงานดิจิทัล)
หรือรูปแบบที่แก้ไขของข้อความอาจจะได้รับการร้องขอในภายหลัง
(2) การส่งผลงานเข้าประกวดนี้ต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ลิขสิทธิ์หรือลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น หากพบว่าการส่งที่ชนะได้ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานจะถูกตัดสิทธ์และรางวัลจะถูกเพิกถอนทันที
(3) ในกรณีที่พบว่างานที่ส่งมานั้นละเมิดต่อลิขสิทธิ์หรือลิขสิทธิ์ภาพของบุคคลที่สามโดยการลอกเลียนแบบผิดกฎหมายหรือเหตุผลอื่นใดศิลปินจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
(4) ผู้จัดประกวดจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ต่อผลงานศิลปะที่เกิดขึ้นผ่านทางไปรษณีย์
(5) ลิขสิทธิ์ของงานที่ส่งมายังคงเป็นทรัพย์สินของศิลปิน อย่างไรก็ตามศิลปินควรอนุญาตให้ผู้จัดประกวดวางส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของสิ่งพิมพ์หรือวัสดุประชาสัมพันธ์ที่จัดทำขึ้นโดยการประกวด (รวมทั้งสิ่งพิมพ์ภายนอก) แสดงผลงานชิ้นส่วนหรือทั้งหมดที่จัดในการประกวดด้วยเช่นกัน เช่นเดียวกันสื่อออนไลน์และการจัดนิทรรศการอื่นๆที่จะได้รับการยอมรับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
(6) ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมไว้ที่นี้จะใช้สำหรับการประกวดและจะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากนี้
 

7. การคัดเลือก

คณะกรรมการคัดเลือก นักเขียนการ์ตูน นักวิจัย องค์กรวิจัย Manga (เป็นคณะกรรมการตัดสินผู้ชนะการประกวดทตโตริ อาณาจักรเจ้าแห่งการ์ตูน)


8. รางวัล

คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ที่ผ่านการตัดสินผลงานที่(ยอดเยี่ยมที่สุด) แลผลงานที่ดีและอื่นๆตามลำดับซึ่งประกอบด้วย
(1) รางวัล Grand Prize จะได้รับประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 500,000 เยน จำนวน 1 รางวัล
(2) รางวัล Merit Award จะได้รับประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 100,000 เยน จำนวน 2 รางวัล
(3) รางวัล Selection Committee Award จะได้รับใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 50,000 เยน จำนวน 3 รางวัล
(4) รางวัล U-15 Youth Manga Prize (สำหรับนักวาดที่มีอายุต่ำกว่า15ปี) จะได้รับระกาศนียบัตร และรางวัลที่ระลึกเงินรางวัล 30,000  เยน จำนวน 3  รางวัล

 

9. ประกาศรายชื่อชนะการประกวด

ช่วงเดือน ธันวาคม 2018

 

10. พิธีมอบรางวัล

พิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นประมาณเดือน กุมภาพันธ์ 2019 ที่จังหวัดทตโตริ
ผู้ชนะการประกวดทั้งหมดจะได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล

 

11. ผู้จัดประกวด

จังหวัดทตโตริ  

 

12. ผู้สนับสนุน

กระทรวงการต่างประเทศ
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติในงบปี 2018

  

最後に本ページの担当課    観光交流局まんが王国官房
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-72380857-26-7238    
    ファクシミリ  0857-26-8307
    E-mail  mangaoukoku@pref.tottori.lg.jp